Proč si vybrat mě?

Mezi mé silné stránky patří především

  • schopnost snadno navazovat kontakt,
  • snadno si získávám důvěru klientů (tu si i udržím :-)),
  • velmi dobře vidím vztahy a souvislosti,
  • mám vysokou míru emoční inteligence a empatie,
  • životní a profesní zkušenosti,
  • jsem pozitivní,
  • klienti oceňují mou schopnost povzbudit a podpořit,
  • dobře se se mnou povídá, klienti často sdělují svůj pocit uvolněnosti,
  • mám smysl pro humor :-),
  • zajímám se o spiritualitu, která je nedílnou součástí osobnosti.

Obecně lidi nesoudím a přijímám je takové, jací jsou. Věřím, že lidé jsou od podstaty dobří a činy, které se nám zdají jako zlé, jsou jen výsledkem nepochopení, vlastní touhy po štěstí a nevědomosti.