O mně

Narodila jsem se první srpnové pondělí v roce 1981.

Po základní škole jsem chtěla jít studovat angličtinu, ale byla jsem přijata na Obchodní akademii, a tak jsem se poprvé vzdala svého snu. Po maturitě jsem se sbalila a odjela do Anglie pracovat jako au-pair. Narazila jsem na úžasnou rodinu, starala se o tři slečny a studovala angličtinu.

Po návratu jsem začala pracovat v oboru – jako asistentka ředitele a tlumočnice házenkářského klubu, pak mě cesty zavedly do obchodu, kde jsem strávila dalších deset let. Pracovala jsem na různých pozicích ve velkoobchodě od prodejkyně přes obchodního zástupce, až jsem skončila na pozici manažera obchodní sítě.

Během let jsem zjistila, že obchod není něco, co by mě naplňovalo. Velmi mne však bavilo vést lidi. Vždy jsem měla blízko k humanitním vědám, zajímala se snad odjakživa o lidskou psychiku, seberozvoj, hledala smysl života, historii, tajemno, zajímala jsem se hodně o forenzní psychologii. V dosavadní práci mi tak pořád něco chybělo…

Díky náhodnému setkání s paní, která se věnovala osobnímu rozvoji na všech možných úrovních, jsem se dostala k myšlence, že bych mohla být tím, čím chci… psychologem. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci a studium jsem zakončila v roce 2014.

Po studiích jsem ještě nějaký čas sbírala odvahu a dál pracovala jako manažer. V r. 2016 jsem už plnění svého snu nechtěla dále odkládat kvůli nejistotě, obavám, ztrátě pozice apod. a rozhodla se jít si za svým. Na 6 týdnů jsem na začátku roku 2016 odjela sama na Nový Zéland a projela severní ostrov. Po návratu jsem se rozhodla začít od nuly… Na druhé straně republiky…

Od r. 2016 do července 2019 jsem pracovala jako psycholog výkonu trestu postupně ve třech českých věznicích.

V současné době mimo vlastní praxe spolupracuji externě s dětským domovem ve Velkých Heralticích.

Od 1. 2. 2020 do 31. 7. 2022 jsem působila jako první soudní psycholog v ČR.

Svou práci považuji za poslání. Jsem přesně tam, kde mám být :-).

Výstupy v médiích

Na mé působení se můžete podívat i na odkazu níže.

Byla jsem několikrát pozvána do živého vysílání Dobrého rána z ostravského studia na ČT 2 :-).

Odkazy na vystoupení v ČT Dobré ráno 24.11.2021

 1. vstup https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/421236100071113/cast/878574/
 2. vstup https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/421236100071113/cast/878584/
 3. vstup https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/421236100071113/cast/878592/
 4. vstup https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/421236100071113/cast/878607/

Odkazy na vystoupení v ČT Dobré ráno 4. 8. 2023

 1. vstup https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/423236100071076/cast/993071/
 2. vstup https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/423236100071076/cast/993079/
 3. vstup https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/423236100071076/cast/993098/

Proč si vybrat mě?

Mezi mé silné stránky patří především

 • schopnost snadno navazovat kontakt,
 • snadno si získávám důvěru klientů (tu si i udržím :-)),
 • velmi dobře vidím vztahy a souvislosti,
 • mám vysokou míru emoční inteligence a empatie,
 • životní a profesní zkušenosti,
 • jsem pozitivní,
 • klienti oceňují mou schopnost povzbudit a podpořit,
 • dobře se se mnou povídá, klienti často sdělují svůj pocit uvolněnosti,
 • mám smysl pro humor :-),
 • zajímám se o spiritualitu, která je nedílnou součástí osobnosti.

Obecně lidi nesoudím a přijímám je takové, jací jsou. Věřím, že lidé jsou od podstaty dobří a činy, které se nám zdají jako zlé, jsou jen výsledkem nepochopení, vlastní touhy po štěstí a nevědomosti.