Vzdělání v oboru

Bakalářský a magisterský titul z jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci.

Akreditovaný výcvik (150 h) v krizové intervenci u společnosti Déčko Liberec z. s.

Dvouletý kurz grafologie při České grafologické komoře.

Kurz MMPI-II u společnosti Hogrefe, lektor PhDr. Karel Netík, CSc.

Kurz Test stromu u společnosti ZŘETEL s. r. o.

Stáž u společnosti RENARKON.

Stáž v psychiatrické nemocnici v Opavě na uzavřeném lůžkovém oddělení u psychotických pacientů.

Stáž v psychiatrické nemocnici v Havířově na lůžkovém oddělení.